Velkommen til Manushjelp.no

Skriver du, og ønsker respons og hjelp videre? Det kan du bestille her.

Når du har en kort tekst som skal publiseres, f. eks. en kronikk, artikkel, novelle til antologi eller en tale/et foredrag: Teksthjelp

Når du jobber med en større tekst med mål om å lage en bok: Manushjelp

Når du jobber målrettet og systematisk med å realisere og sluttføre et bokprosjekt: Redaktøroppdrag

Manushjelp.no er under oppbygning. Nye ressurser og funksjoner legges fortløpende til.