Redaksjonell kvalitet på Indiebokseminar

Videopptak fra Indieforfatterseminar på Nasjonalbiblioteket i Oslo i 2018:

Foredraget mitt om redaksjonell kvalitet og tekstarbeid begynner på 1:37:52 og varer ca. en halv time. Sjekk gjerne ut resten av seminaret!